Back Office

Mitjançant els seus menús s'administra, configura i gestionen les opcions, perfils i serveis de la Plataforma, tant per als usuaris del Back Office com pel Front Office.


Els perfils acadèmics són:
Expert o Professor
Tutor
Supervisor

Els perfils de gestió són:
Secretària
Administrador


Alguns dels serveis són:
Comunicacions
Gestió alumnes
Gestió avaluacions
Emissió certificats
Matricules
Els dominis rybca.online i rybca.net son propietat de Rybca Consultors S.L. Aquest web no registra absolutament cap dada de connexió per cap procediment. Poden ejercir els seus drets a la adressa de RYBCA, ja sigui postal o telematicament